آشنايی با اصول كاركرد موتورهای احتراقی داخلی

آشنايی با اصول كاركرد موتورهای احتراقی داخلی


Warning: Illegal string offset 'thumbnail_blog_top' in /home/carfixtehran/public_html/wp-content/themes/faramozesh/single.php on line 56
آشنايی با اصول كاركرد موتورهای احتراقی داخلی

آشنايی با اصول كاركرد موتورهای احتراقی داخلی

آشنايی با اصول كاركرد موتورهای احتراقی داخلی

قطعات موتور عبارتند از:

سرسيلندر، سيلندر، پيستون، شاتون، ميل لنگ، سوپاپها، فنرهای برگرداننده، تايپيتها، براي تشريح اين اصول نياز به تعاريف پايه ای داريم، تا با آنها آشنا شويم مثل :

نقاط مرگ بالا و نقاط مرگ پائين:

به بالاترين نقطه قرارگيری پيستون در داخل سيلندر نقطه مرگ بالا  و به پائين ترين نقطه قرارگيری پيستون در داخل سيلندر نقطه مرگ پائين گفته می شود.

كورس پيستون:  به فاصله طی شده بين مرگ بالا و مرگ پائين، كورس پيستون گفته می شود.

حجم مفيد سيلندر: وقتی پيستون از نقطه مرگ بالا به طرف نقطه مرگ پائين حركت خودش را انجام می دهد، در فضای بالای سيلندر حجمی ايجاد می شود كه به حجم مفيد سيلندر معروف است.

حجم اطاق احتراق: وقتی پيستون در بالای مرگ بالا قرار می گيرد به فضای بالايی پيستون می گويند.

اصول كاركرد يك موتور چهار زمانه بنزينی:

چهار زمان كار موتور به ترتيب عبارت است از :

  • زمان اول : مكش
  • زمان دوم : تراكم
  • زمان سوم : احتراق
  • زمان چهارم : تهويه

زمان اول: در زمان اول با گردشی كه ميل لنگ انجام می دهد و انتقال اين حركت توسط شاتون به پيستون و پيستون به طرف مرگ پائين، حركت می كند و با توجه به اين حركت در بالاي خود يك حجمی را ايجاد می كند.

كه اين حجم ايجاد شده و خلاء حاصله و همينطور زمانبندی كه براي سوپاپها در نظر گرفته شده، سوپاپ هوا باز می شود و با باز شدن سوپاپ هوا، خلاء حاصل در نتيجه پائين رفتن پيستون، توسط مخلوط سوخت و هوايی كه كاربراتور انجام داده، به فضايی بالاي پيستون راه پيدا می كند و مرحله مكش انجام می گيرد.

آشنايی با اصول كاركرد موتورهای احتراقی داخلی

زمان دوم: با ادامه حركت ميل لنگ و گردش به سمت بالا، پيستون هم به سمت بالا حركت داده می شود و هم زمان با اين عمل سوپاپ ورودی كه در مرحله مكش باز شده بود، حالا بستر می شود و با بالارفتن پيستون، سوخت و هواي مكيده شده در مرحله مكش مورد تراكم قرار میگيرد و در فضای اطاق احتراق متراكم می شود.

زمان سوم: با رسيدن پيستون به نقطه مرگ بالا، جرقه زنی شمع انجام می گيرد و باعث می شود كه مخلوط سوخت و هوای فشرده شده محترق بشود و به سطح پيستون فشار بياورد و پيستون را به سمت پائين حركت بدهد، حركت به پيستون به سمت پائين در واقع با ايجاد كار همراه است كه اين عمل تا رسيدن پيستون به سمت مرگ پائين ادامه دارد.

زمان چهارم: با ادامه حركت پيستون به سمت بالا و در نتيجه حركت ميل لنگ، دودهای حاصل از احتراق در مرحله قبل بايستی از موتور خارج بشود كه اين عمل با بازشدن سوپاپ خروجی كه سوپاپ دود است و بالا رفتن پيستون و فشار بر گازهايی حاصله انجام می گيرد و دودهای حاصل از احتراق از مسير خروجی اگزوز خارج می شود.

آشنايی با اصول كاركرد موتورهای احتراقی داخلیی,موتورهای احتراقی,تعمیرات ECU,ECU

قطعات

تفاوت ميان موتور بنزيني و چهار زمانه ديزل:

امنيت كه مربوط به نوع به وجود آمدن زمان كاركرد نيست و در واقع مربوط به وارد شدن مخلوط سوخت به هوا و هواي خالي مي شود.

در موتورهاي چهار زمانه بنزيني به اين ترتيب در زمان مكش مخلوط ورود سوخت را به هوا داريم كه با بازشدن سوپاپ هوا، مخلوط سوخت هوا از طريق ماينفول ورودي و سوپاپ ورودي وارد مي شود.

در حاليكه در موتورهاي ديزل در زمان مكش، فقط هواي خالي مكيده ميشود و سوخت در زماني به هوا اضافه مي شود كه در بالاترين نقطه حركتي براي پيستون و مرحله تراكم داريم كه با زمان بندي كه براي پمپهاي در نظر گرفته شده، ما داريم به هواي متراكم شده در داخل سيلندر و حرارتي كه از اين جهت در اثر فشردگي افزايش پيدا كرده به اين سوخت اضافه مي شود و گرماي حاصل از تراكم اين احتراق صورت ميگيرد و نيرو ايجاد مي شود.

آشنايی با اصول كاركرد موتورهای احتراقی داخلی

موتور دو زمانه :

چهار زمان كار موتور همانطور كه ديديم در موتور چهارزمانه در دو دور ميل لنگ انجام شد ولي اين چهار زمان در يك موتور دو زمانه در يك دور ميل لنگ بوجود مي آيد و بجاي اينكه ما در يك موتور دو زمانه سوپاپ داشته باشيم، مسيرهاي ورودي و خروجي گازها، توسط پيستون باز و بسته مي شود.

اشكالاتي كه باعث مي شود تا موتورهاي دو زمانه كمتر مورد استفاده قرار گيرند، عبارتند از:

  • مصرف زياد سوخت ( نسبت به قدرت توليدي)
  • سوزاندن روغن و دودكردن موتور
  • آلوده كردن هوا

نسبت تراكم :

نسبت تراكم فاكتور مناسبي است در طراحي موتورها كه در واقع تعريفي كه مي توانيم براي اين موضوع داشته باشيم، نسبت حجم حداكثر كه در واقع حجمي كه در بالاي سطح پيستون در زمانيكه پيستون در نقطه مرگ پائين قرار گرفته به نسب ت حجم حداقل كه در واقع حجم محفظه احتراق است، نسبت تراكم، مجموعه اي است از نسبت حجم حداكثر به حجم حداقل.

 

مطالب مرتبط  آموزش باطری سازی خودرو

پیروز باشید.

 

 

کلمات کلیدی سئو سایت: ECU مغز خودروهای انژکتوری,آموزشگاه تعمیر خودرو و برق خودرو,آشنايی با اصول كاركرد موتورهای احتراقی داخلی,اصول كاركرد موتورهای احتراقی,موتورهای احتراقی,تعمیرات ECU,ECU

carfixtehran

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: