میل لنگ

میل لنگ

میل لنگ

میل لنگ

بستن قطعات موتور:

ميل لنگ قطعه اي است ، فولادي و داراي تعدادي لنگ مي باشند كه به تعداد سيلندرها مي باشند و يكي در ميان شامل محورهاي ثابت مي باشند.

روش تهيه ميل لنگ از طريق ريختگري مي باشد و يا از طريق خشك كاري مي باشند . زمانيكه ميل لنگ ساخته شد احتياج به اين دارد كه كنترل شود از لحاظ بالانس كردن، سپس در قسمتهايي كه داراي بار اضافه بود را سوراخهايي ايجاد مي كنند.

عيوب ميل لنگ:

اشكالاتي كه ممكن است روي ميل لنگ ايجاد شود اينست كه ممكن است شامل دو پهني در اثر ضربات روي محورها ايجاد شود بنابراين براي رفع آن مي بايست آنرا تراش داد و از حالت بيضي بودن خارج شود و به صورت دايره شود.

اشكال ديگر : در اثر تعويض دير به دير فيلتر روغن است، بنابراين خراشهايي روي ميل لنگ ايجاد ميكند. این خراشها در زمانيكه روغن توسط اول پمپ، پمپ مي شود، اول درون فيلتر مي آيد و تصيه مي شود، بعد در كانال اصلي ميرود و از كانال به ياتاقانها منشعب مي شود،

حال اگر فيلتر ذرات را تصفيه نكند، روغن با ذرات خارجي ميان ميل لنگ و ياتاقان قرار مي گيرد و باعث خراش مي شود و خط برداشتن را راحت مي توان باندك ناخن احساس كرد.

هر گاه محورهاي ثابت در يك راستا نباشد و داراي قوس شوند، ميل لنگ ديگر قابل استفاده نيست.ECU,ECU

میلنگ

تعريف گريب پاژ :

گريپ پاژ در اثر حرارت بوجود مي آيد، زماني كه حرارت در بين قطعات زياد مي شود، مسبب مي شود، يك قطعه ذوب شود و به قطعه ديگر بچسبد.

در هنگام بستن قطعات موتور مي بايست قطعات عاري از هر گونه آلودگي باشد مثل چربي ها. سپس ميل لنگ را روي ياتاقان ها قرار مي دهيم به صورت آرام سپس كفه ها را روي آن قرار مي دهيم و با دست آن را فشار مي دهيم تا جا بيافتد و پيچ ها را سفت مي كنيم، سپس بغل ياتاقان ها را قرار مي دهيم، سپس پيچ ها را به صورت حلزوني مي بنديم .

نكته: بايد توجه داشت يك اتومبيل هر پيچ با گشتاور معيني محكم مي شود، براي اين كار از آچار مخصوص بنام توكمتر استفاده مي كنيم.

پیروز باشید.

کلمات کلیدی سئو سایت: ECU مغز خودروهای انژکتوری,آموزشگاه تعمیر خودرو و برق خودرو,میل لنگ,میلنگ,عملکرد میل لنگ,کارگرد میل لنگ,تعمیرات ECU,ECU

مطالب مرتبط  آموزش تخصصی برق خودرو
carfixtehran

مطالب مرتبط

دیدگاهها