طريقه تفكيك و بررسي قطعات تشكيل دهنده موتور

طريقه تفكيك و بررسي قطعات تشكيل دهنده موتور

طريقه تفكيك و بررسي قطعات تشكيل دهنده موتور

طريقه تفكيك و بررسي قطعات تشكيل دهنده موتور

بررسي قطعات تشكيل دهنده موتور

 

قطعات مختلفي روي موتور وجود دارد كه يك به يك مي بايست تفكيك شود و علاوه بر اين موتور روي شاسي اتومبيل قرار دارد و براي اينكه موتور از روي شاسي جدا بشود و روي استن قرار بگيرد.

براي اين كار ميبايست يكسري عمليات انجام شود كه شامل جدا كردن اتصالاتي از شاسي به موتور و يا تخليه بعضي از مايعات از آنهاست.

براي شروع كار مي بايست توجه داشت كه در ابتدا برق اتومبيل را قطع بكنيم، كه براي اين عمل ابتدا بست منفي باطري را جدا بكنيم بعد از قطع برق مي بايست مايعات داخل، خارجي شود.

مايعات شامل، مايعات خنك كننده كه آب موتور است كه از قسمت زير رادياتور پيچي وجود دارد كه به آن پيچ تخليه گفته مي شود، سپس مايع روغن كاري بايد تخليه بشود.

قطعه

بررسي قطعات تشكيل دهنده موتور

سپس تمامي قسمتهايي كه از شاسي به موتور و از موتور به شاسي متصل است را جدا بكنيم، ابتداً اگزوز كه مربوط به دود است را جدا مي كنيم، سپس شلنگهاي رابط بين رادياتور و موتور، لوله هاي رابط بنزين كه از شاسي به كاربراتور وصل است.

زمان بازكردن مي بايست دقت كنيم كه دماي قطعات بادمای محيط يكسان  باشد، در غيراين صورت باعث بروز اشكالاتي در قطعات خواهد شد، مانند تاب برداشتن قطعات و يا پيچيدگي قطعات كه به طور كلي قطعه ديگر غيرقابل استفاده مي شود.

هر قطعه كه بوسيله چند پيچ به يكديگر متصل باشد، بايد پيچ ها به صورت هماهنگ (حلزوني و يا ضربدر) باز شود.

بررسي قطعات تشكيل دهنده موتور

واشرها يكبار مصرف هستند و اگر در مرتبه دوم از آنها استفاده بشود عمل آب بندي را به خوبي انجام نمي دهد و باعث روغن ريزي و يا صحيح كار نكردن موتور مي شود.

در صورت تاب داشتن و يا فرورفتگي در مانيفوله هوا باعث مي شود موتور صحيح كار نكند و يا باعث كار نكردن يكي از سيلندرها گردد.

در سر سيلندر از قسمت هاي مختلف تشكيل شده است، روي سرسيلندر مجموعه اي وجود دارد كه به آن ازبكها گفته مي شود.

با کارفیکس تهران آموزشگاه تخصصی خودرو و برق خودرو همراه باشید.

مطالب مرتبط  آشنايی با اصول كاركرد موتورهای احتراقی داخلی

پیروز باشید.

کلمات کلیدی سئو سایت: ECU مغز خودروهای انژکتوری,آموزشگاه تعمیر خودرو و برق خودرو,بررسي قطعات تشكيل دهنده موتور,قطعات تشكيل دهنده موتور,قطعات تشكيل دهنده,موتور,تعمیرات ECU,ECU

carfixtehran

مطالب مرتبط

دیدگاهها